12

 

141516171819

2021

 

Istoric

Image 01

Anghel I. Saligny

(n. 19 aprilie 1854Șerbăneștijudețul Galați - d. 17 iunie 1925București)

 

Scoala profesionala UMMR Rosiorii de Vede a luat fiinta la 1 septembrie 1971 prin ordinul MEI nr.4811 din 21 august 1971.


La data de 1 noiembrie 1971 se adauga pe lânga Scoala profesionala UMMR - cursul liceal
industrial-seral-specialitatea electromecanic, exploatare întretinere vagoane, prin transferul unei clase de 30 de elevi de la liceul de cultura generala din localitate.

La data de 1 septembrie 1972 prin HCM ia fiinta liceul industrial CF Rosiorii de Vede, care functioneaza de la aceasta data în local comun cu Scoala profesionala UMMR având conducere unica.
De la înfiintare, Scoala a fost tutelata de C.M.M.R. Bucuresti, fiind patronata de UMMR Rosiorii de Vede.
Scoala profesionala a început activitatea în anul Scolar 1971/1972 cu 5 clase, repartizate pe
urmatoarele meserii:

  • Lacatus mecanic întretinere vagoane-3 clase-120 elevi;
  • Strungar-1 clasa-40 elevi;
  • Sudor-1 clasa-31 elevi;

În anul Scolar 1972/1973 Scoala a avut ca plan de scolarizare, realizat integral:
- 4 clase-specializarea lacatus mecanic vagoane-160 elevi;
- 1 clasa-specializarea strungar-40 elevi
- 1 clasa-specializarea sudori-40 elevi;
Se adauga la acestea 4 clase de ucenici din care:
- 3 clase-specializarea lacatuS mecanic-92 elevi;
- 1 clasa-specializarea sudor-32 elevi;
Aceste 4 clase au fost repartizate pentru practica la UMMR Grivita Rosie si Chitila Triaj pâna la punerea în functiune a UMMR Rosiorii de Vede.
Paralel cu Scoala profesionala, planul de Scolarizare al liceului industrial CF-specialitatea
exploatare si întretinere vagoane a fost prevazut cu 2 clase-66 elevi.
Pentru anul Scolar 1973/1974,în urma concursului de admitere s-a realizat planul de Scolarizare astfel:
- 2 clase liceu industrial curs de zi-exploatare vagoane-72 elevi;
- 2 clase Scoala profesionala specializarea lacatuS mecanic-72 elevi;
- 2 clase Scoala profesionala specializarea strungar-72 elevi;
- 1 clasa liceu seral-36 elevi;
- 2 clase ucenici , din care:
- 1 clasa specializarea lacatuS-mecanic-36 elevi;
- 1 clasa specializarea strungar-40 elevi;
La sfârsitul anului Scolar 1972/1973-15 iunie-Scoala profesionala a scos prima serie de absolventi în meseria desudor-29 elevi- care au fost repartizati la I.M.M.R.RoSiori de Vede, conform contractelor.
Atât liceul industrial cât Si Scoala profesionala au functionat în localul Liceului Economic din localitate.
Directorul Scolii profesionale la 1 septembrie 1971 a fost numit ing. Toacsen Vasile care, la înfiintarea liceului industrial CF, a fost numit ca director coordonator al ambelor forme de învatamânt.
La 1 septembrie 1972 a fost numit ca director adjunct RoSioara Ion -specialitatea matematica.
CADRE DIDACTICE care au functionat ca titulari de la înfiintarea Scolii:
În anul Scolar 1971/1972 doar dl. Director, ing.Toacsen Vasile si dl. maistru instructor Petrof
Dumitru au activat ca titulari, toate celelalte cadre au functionat ca suplinitori, prin cumul.
Dotarile Scolii în anul 1972 cuprindeau:
- 8 sali de clasa
- cabinet Stiinte politice
- cabinet tehnologia meseriei
- cabinet de desen tehnic
- laborator fizica
- laborator chimie
- sala biblioteca
- sala de gimnastica
- atelier strungarie
- 2 ateliere lacatuSarie
În 1987 Scoala se muta în cladire proprie prin preluarea de la Liceul Industrial nr.2 a internatului
Scolar. Din anul 1987 oferta educationala se diversifica realizându-se prima clasa cu profil electromecanic iar în 1991, profilul informatica.
În 1992 se înfiinteaza Si Scoala postliceala de informatica.
În anul 1988 liceul începe sa functioneze în local propriu, la actuala adresa.
Începând cu 1 septembrie 2000 Scoala poarta denumirea de Grup Scolar "Anghel Saligny".
Începând cu 1 septembrie 2001 titulatura liceului a devenit Colegiul Tehnic "Anghel Saligny".